Rest in peace Nanou :)

Veloma aky ndry

Tongava soa any an-tanindrazana

Dia mandria am-piadanana amin’izay 😉

Publicités