Sarotiny alohan’ny (miaraka amin’ny) tompony

Fotoam-pifidianana aty an-tanin’olona aty amin’izao fotoana izao. Samy maneho ny heviny sy manohana ny saovaliny ny tsirairay. Misy tranga-javatra mahagaga ahy kosa anefa amin’izany rehetra izany. Marihina mialoha eto fa tsy misy fialonana velively ny tenako, na alahelo an-kanina, na inona fa fomba fijeriko manokana ny eto ary mba tiako hampitaina. Tsy izany fa dia talanjona sy gaga ny tena mahita ireo Malagasy sasany izay miaro mafy tokoa ny firehan-kevitra ankavanana. Malagasy izy an’endrika, ary Malagasy anarana, fa zany hoe vazaha taratasy angaha ka afaka mifidy sy manohy ny heviny amin’izato fifidianana. Tsy misy fanenjehana velively amin’ny maha-vazaha taratasy azy akory: izay no anjarany, aiza ny olana? fa eo amin’ilay firehan-kevitra no mahagaga. Satria ny hery an-kavanana tompoko dia ireo izay milaza fa dia ny mety kokoa hoan’ny vahiny ny mody an-taniny, tsy mitsetra ny harena sy fanampiana misy eto amin’ny tanin’ny vazaha.

Amin’ny fo tsy miangatra, amin’ny fomba ahoana kay no tena ahafahako milaza (raha ohatra ka maka an’ilay toeran’ilay Gasy vazaha taratasy aho) amin’ireo lazaina hoe vahiny hoe mandehana ianareo mody, manasoa ny tanindrazana? Hoe tsy ilaina ny vahiny izay manao mora manana an-tanin’olona  an-taniny? Hoe tsy mety raha ny avy amin’ny ankavia no tafakatra fa raha izany no mitranga dia hahazo taratasy ara-dalàna daholo ireo vahiny izay minia mipetraka eto na dia tsy manana alalana amin’izany aza?  Fa alohan’ny naha-« tompon-tany » anao anie ianao dia mba « vahiny » koa e, sa ve rehefa azo le taratasy dia voafafa toy ny tsy nisy avokoa le nahavahiny anao teo aloha?

Tena tsy takatry ny saiko…niezaka aho fa tsy mety azoko hoe amin’ny fomba ahoana olona izay mitovy rà sy tanindrazana (fahiny?) aminao no handeha handetika anao rehefa nahazo filazana amin’ny taratasy izy fa dia tera-tany amin’ny andafin’ny riaka. Izay angamba le hoe « tafita » ny olona ary tsy eo amin’ny toerany aho ka izay ngamba no tsy ahazoko an-tsaina izany.

Publicités